Kính Bubble khói cho nón 3/4 cao cấp

160,000 

  • Kính Bubble màu khói: Đi sáng và đêm được.
  • Kính Bubble trong: Đi sáng và đêm được
  • Kính Bubble tráng bạc: Đi sáng tốt, đêm bị hạn chế tầm nhìn
  • Kính Bubble 7 màu: Đi sáng tốt, đêm bị hạn chế tầm nhìn
  • Kính Bubble vàng: Đi tối tốt, sáng bị chói mắt