Bộ cọ lông heo 5 cây rửa xe máy – Bộ cọ 5 cây rửa xe chi tiết loại tốt

70,000 

Bộ cộ gồm 5 cây ( Đầy đủ size từ nhỏ đến lớn)