Kính Flat khói fullface cho nón 3/4 cao cấp

140,000 

  • Kính Flat màu khói: Đi sáng và đêm được.
  • Kính Flat trong: Đi sáng và đêm được
  • Kính Flat tráng bạc: Đi sáng tốt, đêm bị hạn chế tầm nhìn
  • Kính Flat 7 màu: Đi sáng tốt, đêm bị hạn chế tầm nhìn
  • Kính Flat vàng: Đi tối tốt, sáng bị chói mắt