Mount đúc gắn camera cho fullface Kyt TT-Course – Yohe981 – Roc03 – Roc05 – Royal m138b – Royal m137

130,000  99,000 

Hỗ trợ các dòng mũ Fullface cằm nhọn mới như

  • Yohe 981
  • Kyt TT-Course
  • Roc03, Roc05
  • Royal m137, Royal m138, Royal m138b
  • Và bên mình nhận chế các dòng Mount chưa có trên thị trường