Túi đựng điện thoại chiều dọc treo đầu xe máy cảm ứng được

120,000  100,000 

Chiều đựng điện thoại: Dọc

Màu sắc: Đen

Chứa điện thoại dưới 7.5 Inch